Klienci indywidualni

W naszym życiu zdarzają się różne sytuacje. Marka GENTIS powstała z myślą o osobach, które potrzebują wsparcia w uzyskaniu odszkodowań z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń obowiązkowych, a także pomocy w sporządzaniu różnego rodzaju pism.

Co oferujemy?

1. Pomoc w uzyskaniu należnych odszkodowań z tytułu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń obowiązkowych

Przy wypadkach komunikacyjnych:

 • szkody osobowe
  • oszczenia z tytułu utraty zdrowia, % uszczerbku na zdrowiu;
  • zwroty kosztów leczenia oraz zwroty kosztów dojazdu;
  • roszczenia z tytułu utraconego dochodu;
  • roszczenia z tytułu zwrotu kosztów opieki osoby trzeciej;
  • zadośćuczynienie z tytułu utraty osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym.

 

 • szkody rzeczowe
  • roszczenia z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia samochodu;
  • roszczenia z tytułu zwrotu kosztów holowania uszkodzonego samochodu;
  • roszczenia z tytułu zwrotu kosztów wynajmu samochodu zastępczego;
  • roszczenia z tytułu zniszczenia rzeczy osobistych w wyniku wypadku.

Przy nieszczęśliwych wypadkach:

 • roszczenia z tytułu wypadku przy pracy;
 • roszczenia z tytułu wypadku w gospodarstwie rolnym;
 • roszczenia z tytułu pozostałych wypadków np. poślizgnięcia, upadki.

2. Pomoc w postępowaniu przed organami administracji samorządowej

 • odwołania od decyzji administracyjnych w sprawach budowlanych, sanitarnych, drogowych, mieszkaniowych, rolnych, przemysłowych itp.;
 • skargi na decyzje organu administracyjnego;
 • zażalenia na postanowienia organu administracyjnego;
 • skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • pozostałe skargi i wnioski.