Punkt Pisania Podań i Pism

Punkt Pisania Podań i Pism Procesowych zajmuje się sporządzaniem każdego rodzaju pism z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz administracyjnego. Nasza działalność obejmuje w szczególności pisma z zakresu:

prawa rzeczowego i zobowiązań np.:

 • pozew o zapłatę,
 • pozew o nakazanie,
 • pozew o wydanie rzeczy,
 • pozew uznanie czynności za bezskuteczną i inne.

prawa spadkowego np.:

 • wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
 • wniosek o zabezpieczenie spadku
 • wniosek o dział spadku
 • pozew o zachowek, i inne.

prawa rodzinnego np.:

 • pozew o rozwód,
 • pozew o ustalenie ojcostwa,
 • pozew o alimenty,
 • pozew o separację,
 • pozew o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami,
 • wniosek o pozbawienie/zawieszenie władzy rodzicielskiej, i inne.

prawa osobowego np.:

 • wniosek o uznanie za zmarłego,
 • wniosek o ubezwłasnowolnienie,
 • wniosek o sprostowanie aktu urodzenia, i inne.

prawa pracy np.:

 • pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę,
 • pozew uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
 • pozew o przywrócenie do pracy,
 • pozew o zapłatę odszkodowania przez pracodawcę, i inne.

prawa spółdzielczego np.:

 • pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia,
 • pozew o uchylenie uchwały spółdzielni,
 • podania i wnioski do spółdzielni.

Sporządzamy także:

 • pisma wymagane w toku postępowania jak np. pisma procesowe, wykonania zobowiązań Sądu, odpowiedzi na pozwy i wnioski strony przeciwnej, wnioski o przywrócenie terminu lub o przedłużenie terminu sądowego, wnioski o zabezpieczenie kosztów procesu, zabezpieczenie powództwa, itp.
 • pism zaskarżające: zażalenia, sprzeciwy, apelacje,
 • pisma związane z wpisami do Ksiąg Wieczystych,
 • pisma w postępowaniu nakazowym i upominawczym,
 • pisma w postępowaniu egzekucyjnym,
 • zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, wnioski o ściganie, odpowiedzi na akty oskarżenia, wnioski o ustanowienie obrońcy z urzędu, zażalenia na postanowienia prokuratury, wnioski o zatarcie skazania, wnioski o wydanie wyroku łącznego i inne pisma związane z postępowaniem karnym,
 • pisma w postępowaniu administracyjnym kierowane do organów administracji rządowej i samorządowej w tym odwołania od decyzji, wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnioski o udzielenie dostępu do akt sprawy i inne,
 • pisma w postępowaniu z zakresu ubezpieczeń społecznych w tym w szczególności odwołania od orzeczeń lekarzy orzeczników oraz od decyzji ZUS i KRUS,
 • pisma – wnioski o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot
  pisma wymagane w trakcie procesu ubiegania się o pracę (profesjonalne CV i listy motywacyjne).

Ponadto sporządzamy wiele rodzajów dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej takich jak: umów gospodarczych np. umowy najmu/dzierżawy, umowy współpracy, umowy kupna-sprzedaży, umowy o świadczenie usług.

Wyżej wymienione rodzaje pism mają charakter jedynie informacyjny.
W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt.

Zasady sporządzania pism

Pisanie podań i pism procesowych odbywa się na zasadzie wykonywania usług sekretarskich polegające na sporządzaniu wszelkiego rodzaju dokumentów urzędowych i prywatnych na zlecenie osób trzecich. Dokumenty tworzymy z najwyższą starannością wedle zasad i wymogów stawianych przez przepisy prawa. Treść pism odpowiada życzeniom Klientów i jest kształtowana wedle ich żądań. Każda sprawa traktowana jest indywidualnie i rzeczowo. Biuro nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie pism i dokumentów przez klientów zamawiających usługi.

Przy tworzeniu pism współpracujemy z radcami prawnymi. Ponadto współpracujemy z tłumaczami przysięgłymi wielu języków. Na zlecenie jesteśmy w stanie przetłumaczyć pisma zarówno na języki obce, jak też dokonać tłumaczenia na język polski. Gotowe pismo drukujemy na życzenie klienta w odpowiedniej ilości egzemplarzy. Klient nie musi więc dodatkowo kopiować pism by złożyć właściwą ilość egzemplarzy w docelowym urzędzie.

Termin wykonania usługi ustalany jest z każdym Klientem indywidualnie.
Standardowo tworzenie pisma trwa nie więcej niż 2 dni. Niekiedy możliwe jest napisanie pisma od ręki. W sprawach wymagających większego nakładu pracy lub konsultacji wykonanie zlecenia może trwać dłużej.

Cena

za sporządzenie pisma ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem i zależy od rodzaju pisma, stopnia skomplikowania sprawy oraz nakładu czasu i pracy. O kosztach informujemy zawsze przed przyjęciem zlecenia, by Klient przed zamówieniem znał dokładną cenę zleconej usługi.

Biuro zachowuje w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące Klientów, jakie zostały uzyskane podczas realizacji świadczonej usługi.

Pisma on-line

Informujemy, iż oprócz załatwienia sprawy poprzez osobistą wizytę w naszym biurze, możliwe jest sporządzenie pisma za pośrednictwem Internetu bez konieczności wychodzenia z domu.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani napisaniem pisma lub chcielibyście uzyskać informację co do sposobu rozwiązania danej sytuacji oraz ceny za napisanie pisma prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego, a następnie kliknięcie ikony „wyślij”. Wypełniony formularz po naciśnięci ikony „wyślij” automatycznie pojawi się jako zapytanie na naszej skrzynce mailowej. Odpowiedź z naszej strony nadejdzie niezwłocznie - najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych. W odpowiedzi wskażemy jaki rodzaj pisma w opisanej sytuacji jest konieczny oraz jakie informacje są niezbędne do napisania danego pisma, a także zaproponujemy cenę za jego napisanie. W przypadku konieczność zasięgnięcia dodatkowych informacji o stanie sprawy kontaktujemy się elektronicznie lub telefonicznie, tak by przyszłe pismo uwzględniało wszelkie aspekty sprawy.

Jeśli zdecydujecie się Państwo na naszą usługę, pismo przyjdzie do Państwa w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail w umówionym terminie po uiszczeniu zapłaty oraz na życzenie w formie tradycyjnej przesyłką pocztową.

Płatność następuje przed otrzymaniem pisma, po przyjęciu przez nas zlecenia i zaakceptowaniu warunków przez zamawiającego, przelewem na nasze konto bankowe.

Usługę pisania pisma za pośrednictwem Internetu wykonujemy niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

Co zyskujesz?

 • rzetelne doradztwo;
 • oszczędność czasu;
 • szybszą ścieżkę uzyskania należnych odszkodowań;
 • wsparcie w skomplikowanych procedurach;
 • specjalistycznie przygotowane pismo;
 • profesjonalne i sprawne rozwiązanie twojego problemu.

zadaj pytanie>> formularz

Skontaktuj się z nami! Dołożymy wszelkich starań, by nasza współpraca przyniosła jak najwięcej korzyści! Wychodzimy z założenia, że nie ma problemów – są tylko wyzwania!